ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερ. Πρέπει τα έγγραφα μου σχετικά με την διαδικασία μετανάστευσης του MPNP να είναι μεταφρασμένα;

Απ. Όλα τα έγγραφα που σας έχουν ζητηθεί από το πρόγραμμα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία και στην συνέχεια μεταφρασμένα από αναγνωρισμένη μεταφραστική εταιρεία ή την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών (Αρίωνος 10 , Μοναστηράκι- Αθήνα) ή από δικηγόρο εγκεκριμένο σε μεταφράσεις Αγγλικής γλώσσας. Τα μεταφρασμένα έγγραφα για χρήση στον Καναδά, ΔΕΝ χρειάζεται να έχουν την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Ερ. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα αν δεν πληρώ κάποια από τις προϋποθέσεις;

Απ. Όχι, πριν ξεκινήσετε την όποια διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις.

Ερ. Μπορεί η Ελληνική Κοινότητα (HIIC) να με βοηθήσει να βρω δουλεία;

Απ. Όχι, η Ελληνική Κοινότητα δεν έχει την δυνατότητα εύρεσης εργασίας για τους ενδιαφερόμενους. Μπορεί να παρέχει συμβουλευτικό ρόλο και να βοηθήσει στα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τον πρώτο καιρό στους νεοφερμένους.

Ερ. Πόσος καιρός θα χρειαστεί να περάσει μέχρι να εγκριθεί το Permanent Residence;

Απ. Ανάλογα την περίπτωση, υπολογίστε από 8-18 μήνες μετά από την συνέντευξη που γίνεται στο exploratory visit και εφόσον όλος ο φάκελος είναι πλήρης.

Ερ. Πόσο διάστημα θα χρειαστεί να μείνω για το exploratory visit;

Απ. Δύο εβδομάδες είναι αρκετές για να δει κάποιος την πόλη και να διαμορφώσει άποψη.

Ερ. Μπορώ να ψάξω για δουλειά κατά την διάρκεια του Exploratory Visit στη Manitoba;

Απ. Ναι, οποιοσδήποτε μπορεί να ψάξει για εργασία κατά την διάρκεια παραμονής για το exploratory visit αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει ανταγωνιστικός καθώς δεν διαθέτει την απαραίτητη Άδεια Εργασίας (Work Permit). Πρέπει να επισημάνουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η εργασία χωρίς άδεια και όχι μόνο σας ακυρώνει οποιαδήποτε διαδικασία για την Manitoba αλλά ακόμη και την μελλοντική σας επίσκεψη στον Καναδά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο, http://www.immigratemanitoba.com/immigrate/work/

Ερ. Θα χρειαστώ πιστοποίηση / αναγνώριση του επαγγέλματος μου στην Manitoba;

Απ. Ναι, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε απευθείας στον επαγγελματικό σας κλάδο για να μπορέσετε να αποκτήσετε την άδεια άσκησης του επαγγέλματος σας στην πολιτεία της Manitoba, εφόσον το επάγγελμά σας είναι καταχωρημένο και ορισμένο ως “regulated” π.χ. για τους πτυχιούχους μηχανικούς από ΑΕΙ ο φορέας είναι το APEGM. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.immigratemanitoba.com/opportunities-for-immigrants-in-manitoba-mpnp/opportunities-in-manitoba/regulated-professions-and-trades/

Ερ. Θα χρειαστεί να καταβάλω χρήματα για οποιοδήποτε λόγο (αιτήσεις, διαδικασίες κτλ);

Απ. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν καταβάλετε χρήματα σε κανέναν. Προτείνεται η όλη διαδικασία να γίνεται από εσάς τους ίδιους χωρίς μεσάζοντες.

Ερ. Δεν έχω συγγενή / φίλο ή γνωστό στην πολιτεία της Manitoba. Μπορώ και εγώ να υποβάλλω αίτηση για το πρόγραμμα;

Απ. Ναι, μπορείτε. Η Ελληνική Κοινότητα είναι ο σύνδεσμός/γνωστός σας για την όλη διαδικασία. Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα στην αύξηση των πόντων που λαμβάνεται στην φόρμα αξιολόγησης για την πρόσκλησή από το MPNP. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.immigratemanitoba.com/2014/04/05/self-assessment-worksheet/

Ερ. Είμαι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου. Θα χρειαστεί να δώσω εξετάσεις IELTS για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας;

Απ. Ναι, θα χρειαστεί να δώσετε εξετάσεις ανεξάρτητα αν έχετε αποφοιτήσει από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο η διαθέτετε οποιοδήποτε άλλο τίτλο πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Π.χ. Proficiency). Επίσης το IELTS διαρκεί για 2 έτη, όποτε αν έχετε δώσει εξετάσεις πιο πριν θα χρειαστεί να το ανανεώσετε. Απαραίτητο είναι το IELTS General Training και όχι το Academic Training. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.britishcouncil.gr/en/exam/ielts

Ελέγξτε το National Occupation Classification – NOC γιατί για κάθε δουλειά διαφέρει η απαίτηση του επιπέδου της γλώσσας.https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/become-candidate/eligibility/find-national-occupation-code.html

Το αποτέλεσμα του IELTS διαφέρει από το Καναδικό παράλληλο σύστημα αξιολόγησης γλωσσών CLB - ελέγξτε την αντιστοιχία του IELTS με το CLB:http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=690&top=29

Ερ. Μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο στην Manitoba με το Ευρωπαϊκό / Ελληνικό μου δίπλωμα;

Απ. Ναι, μπορείτε για τρείς μήνες από την ημερομηνία άφιξης σας στην επαρχία. Στην συνέχεια θα πρέπει να δώσετε εξετάσεις για την απόκτηση του τοπικού διπλώματος οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.mpi.mb.ca/en/DL/DL/Pages/driver-licensing.aspx

Ερ. Τι γίνεται σε περίπτωση που χρειαστώ ιατρική βοήθεια κατά την διάρκεια του Exploratory Visit στην Manitoba;

Απ. Προτείνεται να είστε καλυμμένοι για κάθε ενδεχόμενο με κάποιο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης. Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές επιλογές με μικρό χρηματικό κόστος.